FKI

Európa a svet

Jedným z cieľov FKI je šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s podobnými platformami pre laikov. Tá nám umožňuje učiť sa zo skúseností laických hnutí zo zahraničia a našich zahraničných partnerov obohacuje vnášaním našej osobitnej charizmy. FKI sa preto angažuje v Európskom laickom fóre (ELF) a pri sieťovaní kresťanských inštitúcií z postsocialistických krajín. Pravidelne sa na základe pozvaní zahraničných partnerov zúčastňuje na podujatiach Forum Ostarichi, Francúzskych sociálnych týždňoch. FKI úzko spolupracuje s nemeckou nadáciou Renovabis. FKI tiež spolupracuje s Konrad Adenauer Stiftung (KAS) a Hanns Seidel Stiftung (HSS). FKI sa podieľa na budovaní siete katolíckych vidieckych hnutí ProRure.