FKI

Blog

Sestra Dária Miezgová: Ján Pavol II. „Európa bude skutočne Európou, keď bude dýchať oboma pľúcami – východnými i západnými“

Pred voľbami do Európskeho parlamentu sa chceme spolu zjednotiť v modlitbe. Všemohúci a láskavý Bože Prežívame neisté a neľahké časy. Veľakrát …