FKI

Rodina

Deň rodinyVšetci obyvatelia našej planéty sa zhodujú na tom, že jedna žena a jeden muž, ktorí žijú v manželskom zväzku na celý život, žijú so svojimi deťmi a sú spojení láskavou, rešpektujúcou, vernou, aktívnou, bezpodmienečnou, neodvolateľnou, vážnou a zrelou celoživotnou vzájomnou láskou a starostlivosťou, ktorú si dobrovoľne a osobne zvolili a pre ktorú sa rozhodli, sa oprávnene nazývajú rodinou.

Deň rodiny

20. septembra 1993 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 15. máj za medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodina a realizovali pro-rodinné projekty. Prvýkrát sa vo svete pripomínal Medzinárodný deň rodiny 15. mája 1994 a odvtedy sa dostáva tento deň do povedomia ľudí na celom svete.
Na Slovensku sa Deň rodiny začal pripomínať formou veľkého celoslovenského podujatia od r.2009: Zorganizovali sme ho 16. mája 2009 na bratislavskom Námestí SNP a prišlo ho svojou účasťou podporiť niekoľko tisíc ľudí z rôznych miest Slovenska. Nasledovné ročníky Dňa rodiny sa konajú ako celoslovenská koordinovaná akcia v regiónoch Slovenska. V roku 2010 sa Deň Rodiny konal za aktívnej účasti miest a obcí na 12 miestach Slovenska a v roku 2011 kedy sa doň zapojilo viac ako 17 miest a nad podujatím prevzali záštitu Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR RNDr.Jozef Mihál a predseda rady pre rodinu KBS Mons.Milan Chautur.

Oslava Dňa rodiny chce poukázať na:

 • celospoločenskú hodnotu rodiny ( založenú na manželstve muža a ženy) na jej nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí a rozvoji spoločnosti
 • dôležitosť autonómie rodiny
 • dôležitosť princípu subsidiarity – rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu
 • dôležitosť manželstva – manželstvo je pre nás ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre
  vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi

Deň rodiny chce povzbudiť:

 • generáciu mladých ľudí k tomu, aby mali odvahu vziať na seba zodpovednosť za seba a svojho budúceho manžela/manželku a deti, ktoré ich vzájomná láska povolá k životu,
 • ľudí, ktorí prežívajú nejaký problém vo svojej rodine k tomu, aby sa nevzdávali a ponúknuť im prostredníctvom jednotlivých pro-rodinných organizácií a duchovnej služby odbornú pomoc.

Deň rodiny chce:

 • verejne manifestovať podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti,
 • apelovať na spoločnosť, aby podporovala rodiny vytváraním dobrých podmienok pre ich každodenný život
 • a v neposlednom rade vytvoriť pre zúčastnené rodiny a jednotlivcov príjemné spoločensko-kultúrne oddychové popoludnie a vzdať im aj takouto formou úctu.

V neposlednom rade zámerom Dňa Rodiny, rozvíjať spoluprácu mimovládnych organizácií, miestnej a územnej samosprávy a cirkevných spoločenstiev.

Viac informácií o oslave Dňa rodiny na www.denrodiny.sk.