V NEDEĽU NENAKUPUJEM #vnedeľunenakupujem

V NEDEĽU NENAKUPUJEM  #vnedeľunenakupujem Nedeľa patrí rodine. Pre nás, veriacich, predstavuje aj Deň Pánov, kedy chceme intenzívnejšie prežívať naše spoločenstvo s Bohom a medzi sebou. My, ktorí ľahkovážne a často aj bez rozmýšľania ideme v nedeľu nakúpiť nejakú maličkosť, nútime  svojich blížnych v nedeľu pracovať. Nútime pracovať mamy a  otcov, ktorí aj kvôli nám chýbajú v nedeľu doma medzi svojimi. Práca v nedeľu, ak nie je […]

Pavol Kossey: Pre voľnú nedeľu sú racionálne argumenty

O voľnej nedeli sa rozprával Pavol Kossey, podpredseda FKI, s redaktorkou SLOVO+: Ak sa práve teraz niečo „prepiera“ na sociálnych sieťach i vo vládnych štruktúrach, je to iste aj otázka voľnej nedele. Sú argumenty za a proti: niektoré tvrdia, že nám zatvorené prevádzky ekonomicky ublížia, iní hovoria o slobode voľby. FKI stojí jasne za nedeľu pre oddych jednotlivca a rodiny. O argumentoch FKI sme sa porozprávali […]

Rozhovor podpredsedu FKI Pavla Kosseya o boji kresťanských spoločenstiev s koronavírusom

Podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kossey v rozhovore s Pavlom Demešom rekapituluje uplynulé mesiace z hľadiska snahy kresťanských organizácií pomôcť v boji s epidémiou koronavírusu. Kedy a prečo sa rozhodlo FKI zapojiť do boja s pandémiou? -Fórum kresťanských inštitúcií združuje 60 organizácií. Spolu s ďalšími kresťanskými spoločenstvami citlivo a rýchlo zareagovalo na bezprecedentnú situáciu vyvolanú pandémiou Covid-19 a snaží sa […]

23 000!

Našu výzvu  Za voľnú nedeľu podpísalo vyše 23 000 ľudí a 66 organizácií. Je to veľká vec. Ide o našu najúspešnejšiu podpisovú akciu v histórii FKI! Poslali sme ju mailom všetkým poslancom parlamentu a listom pani prezidentke a ministrom. Za FKI sme urobili čo sa dalo. Boli to desiatky telefonátov, oslovovanie a komunikácia s členskými či odborovými organizáciami. Teraz to je už v Božej moci a moci […]