V Košiciach zorganizovali ďalší zo seminárov FKI Kresťan na vidieku

V piatok 31. januára sa v Košiciach uskutočnil ďalší zo seminárov Laudato si, ktoré pripravuje Fórum kresťanských inštitúcií vrámci iniciatívy Kresťan na vidieku. Zúčastnili sa na ňom približne dve desiatky záujemcov o danú problematiku. Hovorilo sa o projekte Ceferino, ktorý predstavili Michael Ryan a Tadeáš Gavala. Michael Ryan pochádza z Anglicka, viac ako 40 rokov sa venoval výrobe drevených výrobkov. […]

Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny

V stredu 15.1.2019 sa symbolicky na mieste prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belušských Slatinách konalo prípravné pracovné stretnutie ku Dňu rodiny 2020. Zúčastnili sa ho organizátori z rôznych regiónov Slovenska – z Centra pomoci pre rodinu v Trnave, Centra pre rodinu v Nitre, v Košiciach, organizátori z Ružomberka, Hruštína a z Banskej Bystrice ako aj zástupkyňa Citizengo Miriam Kuzárová. […]

Fórum kresťanských inštitúcií chystá založenie vidieckeho kresťanského hnutia

V sobotu, 11. januára sa v Poprade konalo pracovné stretnutie, ktoré prediskutovalo založenie hnutia Kresťan na vidieku (KNV), ktorého cieľom je podpora viery a všestranného zlepšenia kvality života na vidieku. Zúčastnili sa ho vladyka Mons. Peter Rusnák, duchovný sprievodca FKI, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, členovia predsedníctva FKI Tomáš Kuzár, Katka Hulmanová a Pavol Kossey a desiatka aktívnych ľudí z rôznych regiónov Slovenska, […]

Pokoj a dialóg pre Slovensko – memorandum Fóra kresťanských inštitúcií

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) citlivo vníma spoločenskú situáciu na Slovensku a reaguje na pribúdajúce prejavy neznášanlivosti. Symbolicky, na sviatok Zjavenia Pána, pozýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa vydali cestou pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu. Poukazuje na to, že dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti […]