15 rokov existencie FKI na rádiu Lumen

15 rokov existencie FKI si pripomenieme aj dnes, v rádiu Lumen. 8. decembra 2004 prípravný výbor v zložení prof. Dr. Anton Hajduk Dr.Sc., RNDr. Emília Bordáčová a Ing. Katarína Hulmanová podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia Fórum  kresťanských inštitúcií. Združenie bolo zaregistrované dňa 17.12.2004. V rámci KBS sa ho ujal otec biskup Rudolf Baláž, ktorý ho sprevádzal aj počas jeho […]

V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere

V Madride sa cez víkend zišiel sedemčlenný riadiaci výbor Európskeho laického fóra (ELF), aby pripravil budúcoročné študijné zhromaždenie tejto európskej platformy, ktorá združuje laikov z 19 európskych krajín. Téma bola stanovená „Každodenný živote je všetko, čo máme“. Jej cieľom je povzbudiť laikov, že každodenné žitie viery vo všetkých rozmeroch života je to najdôležitejšie, ako môžu veriaci obohatiť spoločnosť, ktorej sú súčasťou. Pavol […]

Iniciatíva kresťanov na vidieku PRORURE sa chce inštitucionalizovať

V rámci projektu PRORURE II sa v španielskej Ávile počas víkendu stretlo 30 zástupcov kresťanských vidieckych organizácií z 10 krajín Európy. Projekt PRORURE II je 2-ročný projekt v rámci programu Erasmus +. Za Slovensko sa na ňom zúčastňuje Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré v súčasnosti rozbieha na Slovensku projekt Kresťan na vidieku. Napr. najbližšiu sobotu, 30. decembra sa uskutoční v Bernátovciach pri Košiciach ďalší zo série seminárov. […]

Naše obavy z budúcnosti môže rozptýliť iba hlbší zdroj nádeje

Obhliadnutie sa za 30 rokmi života v demokracii. Chvála demokracii Pred 30 rokmi sme sa vydali na cestu vymanenia sa z totalitnej minulosti a budovania slobodnej demokratickej spoločnosti, ktorá mala rozvíjať život v prosperite, slobode myslenia, vyznania, vo vzájomnej úcte. Dnes sú štátne hranice otvorené, máme náboženskú slobodu, ako občania sa môžeme slobodne angažovanosť a mať podiel na formovaní našej spoločnosti. Sloboda je […]