Členské organizácie

 

 1. Áno pre život
 2. CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
 3. Centrum pre rodinu Nitra
 4. Centrum pre rodinu Žilina (asociovaný člen)
 5. Dobrota pre Afriku
 6. Dobrota sv. Alžbety
 7. Donum Vitae
 8. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 9. Fórum pre verejné otázky
 10. Fórum života
 11. Františkánsky svetský rád
 12. Hnutie Modlitby Matiek
 13. Horúci tím
 14. Christin
 15. Inštitút rodiny Košice (asociovaný člen)
 16. Katolícka jednota Slovenska
 17. Katolícke hnutie žien Slovenska
 18. Klub mnohodetných rodín
 19. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 20. Kolpingovo dielo na Slovensku
 21. Komunita Sant´Egidio
 22. Kresťan a práca
 23. Liga pár páru v Slovenskej republike
 24. Lux communication, o.z. (asociovaný člen)
 25. Manželské stretnutia
 26. MIVA Slovensko
 27. Modlitby matiek
 28. Nadácia J. Murgaša
 29. Network Slovakia
 30. Nezávislé kresťanské odbory
 31. Nové ľudstvo
 32. Priatelia Quo Vadis
 33. Renovatio Nova, n.o. (asociovaný člen)
 34. SAVIO
 35. Slnečnica Slovensko
 36. Slovenský Orol
 37. Slovenský katolícky akademický spolok ISTROPOLITAN
 38. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 39. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 40. Spolok sv. Vincenta De Paul (SVdP)
 41. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku – Národný sekretariát
 42. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
 43. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 44. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 45. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 46. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 47. Združenie Máriina doba (asociovaný člen)

Ak sa Vaša organizácia chce stať členom Fóra kresťanských inštitúcií, vyplňte prihlášku.

 

Hlavní partneri


Členské organizácie

Newsletter

Vyplňte prosím nasledujúce údaje a my Vás budeme pravideľne informovať o aktivitách a projektoch FKI.

V prípade ťažkostí s prihlásením alebo akýchkoľvek otázok píšte na newsletter@fki.sk.