Európa a svet

Jedným z cieľov FKI je šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s podobnými platformami pre laikov. Tá nám umožňuje učiť sa zo skúseností laických hnutí zo zahraničia a našich zahraničných partnerov obohacuje vnášaním našej osobitnej charizmy. FKI sa preto angažuje v Európskom laickom fóre (ELF) a pri sieťovaní kresťanských inštitúcií z postsocialistických krajín. Pravidelne sa na základe pozvaní zahraničných partnerov zúčastňuje na podujatiach Forum Ostarichi, Francúzskych sociálnych týždňoch. FKI úzko spolupracuje s nemeckou nadáciou Renovabis.

V rámci Európskeho laického fóra sa v r.2011 Slovensko zastúpené Fórom kresťanských inštitúcií stalo krajinou, ktorá má v najbližších rokoch na starosť sekretariát ELF a tak má možnosť prispieť k spájaniu v Európe a vniesť svoje skúsenosti a zážitok spoločenstva do vzájomných vzťahov.

Ďalším konkrétnym projektom FKI zameraným na rozvíjanie medzinárodnej spolupráce je púť hnutí a združení k hrobu sv.Cyrila v Ríme. Toto podujatie, bohaté na vzácne stretnutia aj intenzívne vzájomné spoločenstvo, organizujeme so zámerom, aby bolo zdrojom poznania pre pútnikov zo slovenských laických hnutí a združení a možnosťou rozhľadenia sa a vnímania univerzálneho rozmeru Cirkvi. Prvý ročník púte sa uskutočnil v r.2010.

Pridaj komentár