Pokoj a dialóg pre Slovensko – memorandum Fóra kresťanských inštitúcií

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) citlivo vníma spoločenskú situáciu na Slovensku a reaguje na pribúdajúce prejavy neznášanlivosti. Symbolicky, na sviatok Zjavenia Pána, pozýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa vydali cestou pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu. Poukazuje na to, že dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti […]

15 rokov existencie FKI na rádiu Lumen

15 rokov existencie FKI si pripomenieme aj dnes, v rádiu Lumen. 8. decembra 2004 prípravný výbor v zložení prof. Dr. Anton Hajduk Dr.Sc., RNDr. Emília Bordáčová a Ing. Katarína Hulmanová podal na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia Fórum  kresťanských inštitúcií. Združenie bolo zaregistrované dňa 17.12.2004. V rámci KBS sa ho ujal otec biskup Rudolf Baláž, ktorý ho sprevádzal aj počas jeho […]

V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere

V Madride sa cez víkend zišiel sedemčlenný riadiaci výbor Európskeho laického fóra (ELF), aby pripravil budúcoročné študijné zhromaždenie tejto európskej platformy, ktorá združuje laikov z 19 európskych krajín. Téma bola stanovená „Každodenný živote je všetko, čo máme“. Jej cieľom je povzbudiť laikov, že každodenné žitie viery vo všetkých rozmeroch života je to najdôležitejšie, ako môžu veriaci obohatiť spoločnosť, ktorej sú súčasťou. Pavol […]