Vaše 2%, aby hlas kresťanov bolo počuť

Fórum kresťanským inštutúcii sa uchádza o 2% alebo 3% (ak ste boli dobrovoľník). Aj vďaka týmto prostriedkom môžeme snažiť, aby hlav kresťanov bolo počuť v spoločnosti. FKI je nositeľom celoslovenských podujatí, ktorými sú Spomienka na Sviečkovú manifestáciu, Deň rodiny a Veľtrh sociálnych aktivít. Zároveň sa aktívne zapájame celospoločenských diskusií, ktoré sú pre kresťanov dôležité – zrušenie poplatkov za cirkevné sobáše […]

Aký bol veľtrh sociálnych aktivít 2017?

Veľtrh sociálnych aktivít 2017 zamieril do krajských miest a predstavil sa v Trenčíne, Košiciach, Žiline, Bratislave a Trnave. Veľtrh bol v každom kraji trochu iný, no spoločne sa snažili poukázať na problém chudoby a sociálnej odkázanosti. Bratislava Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia sa schádzajú na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci pri príležitosti […]

Láskou proti extrémizmu. Facebook zaplavila kampaň, ktorá odmieta ideológiu nenávisti

„Rozširujúce sa napätie v spoločnosti neporazíme ideológiou nenávisti. Práve naopak,“ hovorí nová kampaň Slovenskej katolíckej charity, ktorá sa aktívne šíri na sociálnej sieti. Rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po okamžitých riešeniach. Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu – ideológii postavenej na nenávisti. Nie sú však riešením spoločenského napätia, ale jeho priamym zosilnením. Slovenská katolícka charita […]

Fórum kresťanských inštitúcií na festivale POHODA

Festival Pohoda aj v tomto roku otvoril svoje brány pre mimovládne organizácie a vytvoril priestor pre ich aktívnu prítomnosť a prezentáciu. Stanovište Fóra kresťanských inštitúcií sa ocitlo medzi stanovišťom Slovenskej katolíckej charity a Fóra života.  FKI využíva túto príležitosť na to, aby aj vo verejnom spoločenskom prostredí  medzi mladými, poukázalo na takmer neviditeľnú prácu pomáhajúcich kresťanských inštitúcií a dobrovoľníkov. Mladí majú […]