Francúzske sociálne týždne 2013: Treba opäť vynájsť prácu?

Francúzske sociálne dni 2014

Nestratili sme ešte zmysel práce? Treba nám dnes ešte vôbec pracovať? Má práca pre človeka zmysel? Je hľadanie práce „prácou na plný úväzok“ a jediným prostriedkom na získavanie životných potrieb? Vieme, kto je dnes medzi nami najchudobnejší, či nastávajúca alebo odchádzajúca generácia? Privykali sme našich mladých pracovať? Majú vzťah k práci, pracovné návyky? Nečakajú, že všetko vybaví za nich rodina […]

Prejav predsedu FKI na Národnej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

František Neupauer

Vážené dámy a páni, vzácni hostia, pred pár desiatkami rokov by sme my (predstavitelia občianskej spoločnosti) nemohli hovoriť o ľudských právach. Teda, rozprávať by sme mohli, no neostalo by to bez odozvy a prenasledovania. Ako historikovi a človekovi, ktorý stretával a stretáva desiatky bývalých politických väzňov mi dovoľte, aby som hneď v úvode povedal, že som vďačný za život v […]