Anton Srholec – Boh, človek, cirkev

Anton Srholec – Boh, človek, cirkev 8. januára sme si pripomínali výročie úmrtia Božieho služobníka Titusa Zemana. Bol to don Titus Zeman SDB, ktorý sa snažil pomôcť mladému saleziánovi Antonovi Srholcovi pri úteku z totalitného Československa do Talianska. Pomôcť mu, aby tam mohol v slobodnom svete rozvíjať svoje duchovné povolanie. Útek sa ľudsky nevydaril, na hranici zazneli výstrely pohraničiarov a […]

Ženy a práca

V dňoch 4. a 5. decembra sa koná v Ríme medzinárodný študijný seminár  Ženy a práca, ktorý organizuje Pápežská rada pre laikov. Zúčastňuje sa ho asi stovka odborníčok a odborníkov z celého sveta. Dnes je potrebné uznať , že ženy hrajú dôležitú úlohu jednak vo verejnom živote, budovaním humánnejších štruktúr, jednak v rodinnom živote pre blaho rodiny a výchovu detí. Vychádzajúc z tohto základu si seminár kladie za cieľ […]

Pozičná správa FKI k prijatiu utečencov

 Pápež František adresoval na návšteve Ad limina slovenským biskupom a  veriacim  tieto slová : „Chcem vás povzbudiť v pastoračnej práci, ktorú konáte aj uprostred ťažkostí súčasnej doby, charakterizovanej rýchlymi premenami v mnohých oblastiach ľudského života a veľkou výzvou globalizácie. V tomto sa stretáme neraz s hrozbami pre veľmi početné národy, ale súčasne aj s prvkami, ktoré môžu ponúknuť nové príležitosti. […]

Za otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom

(príhovor predsedníčky FKI K. Hulmanovej na pohrebe otca kardinála) Vážené smútočné zhromaždenie, dovoľte mi prihovoriť sa v mene nás laikov, ktorých otec Ján Chryzostom sprevádzal  a formoval dlhé roky. „Ja som nebol disident, ja som len obhajoval Cirkev,“ povedal nám skromne otec kardinál o svojom zápase o slobodu a povzbudzoval nás, aby sme sa nebáli čeliť zlobe. Bol človekom, ktorý žil naším životom, a to […]