Naše obavy z budúcnosti môže rozptýliť iba hlbší zdroj nádeje

Obhliadnutie sa za 30 rokmi života v demokracii. Chvála demokracii Pred 30 rokmi sme sa vydali na cestu vymanenia sa z totalitnej minulosti a budovania slobodnej demokratickej spoločnosti, ktorá mala rozvíjať život v prosperite, slobode myslenia, vyznania, vo vzájomnej úcte. Dnes sú štátne hranice otvorené, máme náboženskú slobodu, ako občania sa môžeme slobodne angažovanosť a mať podiel na formovaní našej spoločnosti. Sloboda je […]

Manželia Ďurikovičovci a Ján Benček in memoriam získali ocenenie FKI

Fórum kresťanských inštitúcií už tradične okolo 17. novembra zvoláva svoje valné zhromaždenie. Ani tento rok to nebolo inak. Na pracovnej časti sa zúčastnilo 30 zástupcov rôznych kresťanských organizácií. Zhodnotili uplynulú a naplánovali budúcu činnosť na najbližší rok. Budú pokračovať a ďalej rozvíjať pomaly už tradičné projekty Deň rodiny, Kresťan na vidieku, Veľtrh sociálnych aktivít a Sviečky ešte nedohoreli (pripomienka aktualizujúca výročie Sviečkovej manifestácie). […]

Seminár Kresťan na vidieku – LAUDATO SI v praxi

V horskom hoteli Primula v Zuberci sa v dňoch 8. a 9. novembra 2019 uskutoční jedinečný seminár pre kresťanov s názvom Laudato si v praxi. Seminár je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť ako je možné žiť ekologicky, udržateľne a zároveň radostne. V malých mestách a dedinách žije veľa kresťanov, ktorí chcú niečo dobré urobiť pre svoju obec a komunitu, no často […]

Zástupcovia laických výborov sa stretli na rokovaní v belgickom Gente

V dňoch 14. – 16. júna 2019 sa v belgickom Gente stretli dve desiatky zástupcov národných laických výborov na Stretnutí predsedov Európskeho laického fóra (ELF). Slovenských laikov v ELF reprezentuje Rada pre laické apoštolské hnutia KBS a Fórum kresťanských inštitúcií (FKI). Na spomínanom stretnutí sa zúčastnil Pavol Kossey, podpredseda FKI, ktorý je v súčasnosti na štyri roky zvolený do Radiaceho výboru ELF. Medzi […]