Fórum kresťanských inštitúcií pripravuje ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň rodiny

V stredu 15.1.2019 sa symbolicky na mieste prijatia pre rodiny v Rodinkove v Belušských Slatinách konalo prípravné pracovné stretnutie ku Dňu rodiny 2020. Zúčastnili sa ho organizátori z rôznych regiónov Slovenska – z Centra pomoci pre rodinu v Trnave, Centra pre rodinu v Nitre, v Košiciach, organizátori z Ružomberka, Hruštína a z Banskej Bystrice ako aj zástupkyňa Citizengo Miriam Kuzárová. […]

Fórum kresťanských inštitúcií chystá založenie vidieckeho kresťanského hnutia

V sobotu, 11. januára sa v Poprade konalo pracovné stretnutie, ktoré prediskutovalo založenie hnutia Kresťan na vidieku (KNV), ktorého cieľom je podpora viery a všestranného zlepšenia kvality života na vidieku. Zúčastnili sa ho vladyka Mons. Peter Rusnák, duchovný sprievodca FKI, generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol, členovia predsedníctva FKI Tomáš Kuzár, Katka Hulmanová a Pavol Kossey a desiatka aktívnych ľudí z rôznych regiónov Slovenska, […]

Pokoj a dialóg pre Slovensko – memorandum Fóra kresťanských inštitúcií

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) citlivo vníma spoločenskú situáciu na Slovensku a reaguje na pribúdajúce prejavy neznášanlivosti. Symbolicky, na sviatok Zjavenia Pána, pozýva všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa vydali cestou pokoja, vzájomného rešpektu a kultivovaného dialógu. Poukazuje na to, že dva prúdy nevraživosti – na jednej strane výsmech z kresťanských hodnôt a ich spájanie s extrémom a na strane druhej šírenie neznášanlivosti […]

V Madride zasadalo Európske laické fórum, laikov povzbudí k živej viere

V Madride sa cez víkend zišiel sedemčlenný riadiaci výbor Európskeho laického fóra (ELF), aby pripravil budúcoročné študijné zhromaždenie tejto európskej platformy, ktorá združuje laikov z 19 európskych krajín. Téma bola stanovená „Každodenný živote je všetko, čo máme“. Jej cieľom je povzbudiť laikov, že každodenné žitie viery vo všetkých rozmeroch života je to najdôležitejšie, ako môžu veriaci obohatiť spoločnosť, ktorej sú súčasťou. Pavol […]